Walter Zeller
Kolpingstr. 40
68794 Oberhausen-Rheinhausen

TEL: 07254/8221 oder 71121
FAX: 07254/74944